زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در کارگاه آموزشی «مسئولیت اجتماعی جوانان» که از سوی فیروزه صابر عضو هیات مدیره کاریار برگزار شد، ضمن معرفی مسئولیت اجتماعی و اصول آن، به اهمیت بحث مشارکت در جامعه مدنی پرداخته شد.
همچنین در این کارگاه، خانم صابر به معرفی افراد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی چون محمد بهمن بیگی، توران میرهادی پرداخت. ادامه این فعال اجتماعی به اهمیت نقش سازمان‎‎‌های مردم نهاد و کارآفرینی اجتماعی در بهبود زندگی و توسعه اجتماعی پرداخت و بر نقش کارآفرینان در  توسعه اقتصادی و تحول اجتماعی تاکید کرد.