اخبار و دانستنی‌ها

فراخوان همکاری

فراخوان همکاری کاریار یک استارتاپ اجتماعی در حوزه آموزش و اشتغال جوانان است. حوزه‌ی آموزش کاریار برنامه‌نویسی و رشته‌های مرتبط با کامپیوتر است.  اگر نتیجه‌ی کار

بیشتر بخوانید
چرا برنامه نویسی مهم است؟

چرا برنامه‌نویسی مهم است؟

چرا برنامه‌نویسی مهم است؟ همه‌ی ما از بازار کار برنامه‌نویسی باخبریم و به احتمال زیاد اگر خودمان برنامه‌نویس نباشیم، دوستان برنامه‌نویسی در اطرافمان داریم. هر سال

بیشتر بخوانید