تیم کاریار

اعضا و مشاوران هیئت مدیره

رییس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مشاور هیات مدیره

مشاور هیات مدیره

مشاور هیات مدیره

اعضای تیم اجرایی

مدیر آموزش

مسئول کارآموزی

پشتیبان مهارت آموز

مشاوران کاریار

مسئول و مشاور کمیته منتورها

عضو کمیته تولید محتوا و منتور

عضو کمیته تولید محتوا و منتور

مشاور و منتور

مشاور کمیته داوطلب‌ها

عضو کمیته تولید محتوا و منتور

مشاور مددکاری

دوره‌های آموزشی

تماس با کاریار

دارای نماد الکترونیک

کپی رایت ۲۰۲۱  © کاریار _ تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است