🗓این ماه:
کارگاه کاهش استرس براساس ذهن آگاهی یا مایندفولنس (mindfulness)
👩🏻‍💻با ارائه خانم طاهره پورکاظم
دانشجوی دکترای روانشناسی ، مشاور خانواده و مربی کاهش استرس براساس ذهن آگاهی
⏰زمان برگزاری:
روز یکشبنه ۸ اسفند ماه
ساعت ۱۹-۲۱
در گوگل میت

📌
‎هزینه شرکت در کارگاه برای مهارت آموزان کاریار رایگان است.
‎هزینه شرکت در دو کارگاه برای عموم ۱۰۰هزارتومان است.

‎علاقمندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند تصویر فیش واریز را به همراه نام و نام خانوادگی خود به ایمیل کاریار به نشانی karyar.institute@gmail.com
‎ارسال کنند. لینک ورود به جلسه
‎برایشان فرستاده می‌شود.

شماره حساب:  ۱-۰۰-۰۰۶۸۰۸۹۷-۰۱

شماره کارت: ۹۳۶۹-۱۰۰۲-۱۴۷۰-۶۳۶۲

شماره شبا : IR51-0620-0000-0010-0680-8970-01