جلسه ارزیابی پروژه‌های مهارت‌آموزان گروه برنامه نویسی مقدماتی و پایتون پیشرفته برگزار شد.
جلسه ارزیابی پروژه‌های مهارت‌آموزان گروه برنامه‌نویسی مقدماتی و پایتون پیشرفته با ارایه ۱۱ نفر از مهارت‌آموزان و با حضور اعضای کاریار به صورت آنلاین برگزار شد.