کارگاه آموزشی مدیریت طرز فکر (جلسه دوم) با ارائه آقای دکتر فرشید اردوانی، معاون بازاریابی و عملیات شرکت ارتباط فردا و عضو هیات مدیره کاریار، در روز یکشنبه ۱۶ آبان، ساعت ۱۷ تا ۱۸، در پلتفرم گوگل میت برگزار می‌شود.لازم به ذکر است هزینه‌ی شرکت در کارگاه برای مهارت‌آموزان کاریار رایگان و برای عموم ۱۰۰ هزار تومان است.علاقه‌مندان به شرکت در کارآگاه آموزشی مدیریت طرز فکر می‌توانند هزینه‌ی کارگاه را به شماره کارت ۹۳۶۹-۱۰۰۲-۱۴۷۰-۶۳۶۲ به نام موسسه فرشته کاریار واریز نمایند و تصویر فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی خود به ایمیل کاریار به نشانی karyar.institute@gmail.com ارسال کنند تا لینک ورود به جلسه را دریافت نمایند.