زمان مطالعه یک دقیقه

در این کارگاه بعد از معرفی کاریار و مدل آموزشی آن، دکتر آرزو کشاورز، مشاور و منتور کاریار در مورد رشته برنامه‌نویسی و مسیر پیش روی آن را توضیح داد. همچنین علیرضا منصوری، منتور کاریار، رشته طراحی وب و آینده شغلی مربوط به این حوزه را معرفی کرد. همچنین محسن طهوری، سارینا مؤیدی و محدثه شیرمحمد سه نفر از مهارت‌آموزان دوره اول کاریار، از تجربیات و دستاوردهای خودشان از شرکت‌ در دوره‌های کاریار گفتند.
برای گروه جدید مهارت‌آموزان که به تازگی به جمع کاریاری‌ها اضافه شده‌اند، آرزوی موفقیت داریم.