دکتر محمدحسین بنی اسدی / رئیس هیات مدیره

دکتر محمدحسین بنی اسدی، دكتری خود را در رشته‌ی علوم نظام‌های اجتماعی از دانشگاه ‏پنسیلوانیا، کارشناسی ارشد را در رشته‌ی مهندسی صنایع از دپارتمان مهندسی صنایع انستیتوی تکنولوژی ایلی نویز و کارشناسی را در حوزه ‏علوم ‏مهندسی ‏از دپارتمان ‏علوم ‏مهندسی‏ دانشگاه ‏پردو دریافت کرده است. او فعال اجتماعی و از چهره های شناخته شده در حوزه مشاوره مدیریت است. دکتر بنی اسدی از موسسین بنیاد صنعتی ایران است که 40 سال پیش با هدف به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته جهانی در کنار دانش و تجربه متخصصین داخلی به منظور خودكفایی فنی، اقتصادی، افزایش توان و ظرفیت تولیدی كشور پایه‌گذاری شد. همچنین او، سابقه عضویت در هیأت‌ مدیره و هیات ‌امنای چندین سازمان مردم‌نهاد را هم دارد.