دکتر فرشید اردوانی / عضو هیات مدیره

دکتر فرشید اردوانی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را از سازمان مدیریت صنعتی دریافت کرده است. او تجربه زیادی در حوزه مدیریت در سازمان‌های موفق و پیشرو ایرانی از جمله "گروه صنعتی ایران خودرو"، شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" و شرکت "ارتباط فردا" دارد. دکتر اردوانی تجارب مدیریتی موفقی در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت تکنولوژی و راهبری تیم‌های نوآور داشته و در حال حاضر به عنوان معاون بازاریابی و عملیات شرکت "ارتباط فردا" فعالیت می‌کند