۱۴ شهریور، ۱۴۰۲
الگوی پنج بخشی لیدکا برای تفکر استراتژیک
الگوی پنج بخشی لیدکا برای تفکر استراتژیک

الگوی پنج بخشی لیدکا، یکی از مدل‌های مطرح جهان برای تفکر استراتژیک است. این مدل، تفکر استراتژیک را در پنج حوزه بررسی می‌کند. این پنج حوزه عبارتند از:

  • تفکر سیستمی
  • عزم استراتژیک
  • فرضیه سازی و سنجش فرضیه‌ها
  • کنترل بر زمان
۱۲ شهریور، ۱۴۰۲
آشنایی با انواع سبک های یادگیری
آشنایی با انواع سبک های یادگیری

شما چه سبک یادگیری دارید؟ بیشتر بصری هستید یا سمعی؟ شاید هم حرکتی و لمسی باشید…

در سال‌های اخیر این جملات به گوش اغلب ما رسیده است. این‌ها تعدادی از گزاره‌هایی‌ست که در حوزه‌ی انواع سبک‌ های یادگیری مطرح می‌شوند

۱۹ تیر، ۱۴۰۲
مهارت‌هایی برای دنیای آینده
مهارت‌هایی برای دنیای آینده

دنیای امروز با سرعتی سرسام آور در حال نغییر است. هر روز به مهارت‌هایی جدید برای کنار آمدن با این دنیا نیاز داریم. تا همین چند سال پیش چیزی به نام اینترنت و فناوری وجود نداشت و به مهارت‌های مرتبط

۱۹ تیر، ۱۴۰۲
مهارت‌هایی برای افزایش سواد دیجیتال
مهارت‌هایی برای افزایش سواد دیجیتال

سال‌های پیش، زمانی که فناوری تازه راه خود را به زندگی‌مان باز کرده بود، می‌توانستیم انتخاب کنیم که از آن استفاده کنیم یا نه. با گذشت زمان فناوری راه خود را به زندگی افراد بیشتری باز کرد و امروز کمتر