۵ تیر، ۱۴۰۲
آشنایی با هرم یادگیری بلوم
هرم یادگیری بلوم

با کمی مطالعه در حوزه‌ی یادگیری و آموزش، قطعا به نام بنجامین بلوم برخورد می‌کنیم. بنجامین بلوم (Benjamin Bloom) روان‌شناس آمریکایی بود که به فعالیت‌هایش در حوزه‌ی آموزش و یادگیری شناخته می‌شود. در این مقاله به زندگی و فعالیت‌های این