۱۳ تیر، ۱۴۰۲
آشنایی با کتاب مدیریت توجه
معرفی کتاب مدیریت توجه

دنیای امروز، دنیایی شلوغ و پرهیاهوست. بسیاری از روان‌شناسان و افراد تأثیرگذار به ما می‌گویند که در زمان حال زندگی کنیم اما همه‌ی ما می‌دانیم که تمرکز و توجه در جهان امروز، کاری سخت و حتی دست‌نیافتنی‌ست. از خواب که