۲ خرداد، ۱۴۰۲
پیشنهادهایی برای یادگیری بهتر
پیشنهادهایی برای یادگیری بهتر

تا همین چند سال پیش، هوش موثرترین عامل و حتی گاهی تنها عامل موثر در یادگیری بود. هرکس که چیزی را به خوبی یاد می‌گرفت، باهوش بود و هرکس که یاد نمی‌گرفت برعکس. حالا چندسالی‌ست که ماجرا تغییر کرده. امروز