۲۸ اردیبهشت، ۱۴۰۲
چرا هر سال به هدف‌هایمان نمی‌رسیم؟
چرا هر سال به هدف‌هایمان نمی‌رسیم؟
چرا هر سال به هدف‌هایمان نمی‌رسیم؟

چرا هر سال به هدف‌هایمان نمی‌رسیم؟ راهنمای برنامه‌ریزی برای هدف‌ها در سال جدید

واقعیت تلخ دنیا این است که زندگی، خیلی وقت‌ها مثل تبلیغات شعاری اساتید موفقیت پیش نمی‌رود. آن‌ها هر بار به ما