۲۸ خرداد، ۱۴۰۲
اهمیت نظم شخصی
اهمیت نظم شخصی

از کودکی به ما از فواید منظم بودن و داشتن نظم شخصی گفته‌اند. تا جایی که خیلی از ما از این واژه‌ها بیزار شده‌ایم و این واقعیت را پذیرفته‌ایم که منظم بودن صفتی‌ست که با ما فاصله‌ی بسیاری دارد. اما