۳۰ مهر، ۱۴۰۲
از منتور چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟
از منتور چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟

در دنیای امروز و به ویژه در ادبیات کسب و کارها بارها به واژه‌ی منتور برخورد می‌کنیم. افراد بسیاری خودشان را منتور می‌دانند یا ادعا می‌کنند که منتور دیگران هستند. واقعیت این است که اتفاق نظر واحدی بر سر واژه‌ی