۱۹ تیر، ۱۴۰۲
مغز خطاساز ما
مغز خطاساز

حتما شما هم شنیده‌اید که مغز انسان، در زمان استراحت، حدود ۲۰ درصد از انرژی بدن را مصرف می‌کند. این در حالی است که این اندام حیاتی، تنها دو درصد از وزن بدن ما را تشکیل می‌دهد. این آمار ما