۱۲ شهریور، ۱۴۰۲
آشنایی با انواع سبک های یادگیری
آشنایی با انواع سبک های یادگیری

شما چه سبک یادگیری دارید؟ بیشتر بصری هستید یا سمعی؟ شاید هم حرکتی و لمسی باشید…

در سال‌های اخیر این جملات به گوش اغلب ما رسیده است. این‌ها تعدادی از گزاره‌هایی‌ست که در حوزه‌ی انواع سبک‌ های یادگیری مطرح می‌شوند