۱۹ تیر، ۱۴۰۲
مهارت‌هایی برای افزایش سواد دیجیتال
مهارت‌هایی برای افزایش سواد دیجیتال

سال‌های پیش، زمانی که فناوری تازه راه خود را به زندگی‌مان باز کرده بود، می‌توانستیم انتخاب کنیم که از آن استفاده کنیم یا نه. با گذشت زمان فناوری راه خود را به زندگی افراد بیشتری باز کرد و امروز کمتر