۱۴ آبان، ۱۴۰۲
روش‌های نادرست شرکت در دوره‌های آموزشی
روش‌های نادرست شرکت در دوره‌های آموزشی

این مقاله برای افرادی نوشته شده است که به آموزش به عنوان پدیده‌ای مادام‌العمر نگاه می‌کنند و باور دارند یادگیری مهارتی‌ست که باید آن را در تمام روزهای زندگی به کار برد. واقعیت این است که بیشتر اوقات وقتی به