۳۰ آبان، ۱۴۰۲
برنامه نویسی برای کودکان
آموزش برنامه نویسی برای کودکان

وقتی صحبت از برنامه نویسی می‌شود. اغلب ما به یاد موقعیت‌های شغلی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد بزرگسال می‌افتیم. این در حالی‌ست که در دنیای امروز، برنامه‌نویسی یک مهارت است و باید از همان دوران کودکی و نوجوانی برای آموزش