۱۵ خرداد، ۱۴۰۲
نقشه‌ ذهنی چیست؟
نقشه‌ی ذهنی چیست

در سال‌های اخیر، کلمه‌ی نقشه‌ی ذهنی یا مایند مپ بیشتر از همیشه به فرهنگ لغت ما راه پیدا کرده است و هر کس که کمی به دنبال ارتقای مهارت یادگیری خود باشد این واژه‌ها را شنیده. اما نقشه‌ی ذهنی واقعاً