کارگاه زندگی معنی دار

تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های ما نقش مهمی تو کیفیت زندگیمون داره
و اگر معنای زندگی رو بدونیم می‌تونیم تصمیم‌های درست‌تر و انتخاب‌های بهتری داشته باشیم

کارگاه زندگی معنی دار

سرمایه‌گذاری روی افراد علاقه‌مند و خلاق

عدم دریافت هزینه تا ورود به کسب و کار

تعاون و همکاری سازنده برای ساخت جهانی متفاوت‌تر

رعایت عدالت در ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم افراد و فارغ از تمام مرزبندی‌های موجود

پشتکار و تلاش بی وقفه تا حصول نتیجه‌ی نهایی

قرار دادن صداقت، وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری و کار تیمی

به روز‌کردن متناوب اطلاعات علوم کامپیوتر و انعطاف‌پذیری لازم همگام با تغییرات پیشرونده‌ی دنیای دیجیتال