کارگاه چشم انداز شغلی

خیلی مهمه وقتی دوره‌ی آموزشی می‌گذرونیم تا بتونیم فرصت‌های شغلی بیشتری پیدا کنیم، درباره‌ی مسیر حرفه‌ای بیشتر بدونیم.
خیلی خوبه چالش‌های پیش رومون رو بشناسیم و خودمون رو برای مواجهه با این چالش‌ها آماده کنیم.

چشم انداز شغلی

سرمایه‌گذاری روی افراد علاقه‌مند و خلاق

عدم دریافت هزینه تا ورود به کسب و کار

تعاون و همکاری سازنده برای ساخت جهانی متفاوت‌تر

رعایت عدالت در ایجاد فرصت‌های برابر برای عموم افراد و فارغ از تمام مرزبندی‌های موجود

پشتکار و تلاش بی وقفه تا حصول نتیجه‌ی نهایی

قرار دادن صداقت، وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری و کار تیمی

به روز‌کردن متناوب اطلاعات علوم کامپیوتر و انعطاف‌پذیری لازم همگام با تغییرات پیشرونده‌ی دنیای دیجیتال