مؤسسات همکار

2eec315747d68a869e036674ec3fd43b09adf789_1656341798
دیجی‌کالا
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
بنیاد کودک
بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
بنیاد سپهر
انجمن یاران دانش و مهر
جمعیت امام علی(ع)
موسسه نیکوکاری سلوک پویا
موسسه نورالزهرا
بنیاد نیکوکاری کاشانه مهر کاشان
دیوار
کافه بازار
سماتک
کوئرا
لایتک
مؤسسه نیکوکاری امین آراسته
داتین