حمایت از کاریار

حمایت از کاریار، حمایت از جوانان علاقمند و مستعدی است که به دلایل مختلف اعم از محدودیت‌های جغرافیایی و یا نداشتن دسترسی به امکانات برابر، فرصت یادگیری و اشتغال را نداشته‌اند.ما در کاریار باور داریم که همه‌ی انسان‌ها و از هر جغرافیایی در جهان، حق یادگیری مهارت‌های لازم و داشتن کسب و کار مناسب را دارند. ایمان داریم اگر فرصت برابر دسترسی به یادگیری‌های معطوف به کسب و کار، در اختیار تعداد بیشتری از جوانان ایران قرار گیرد، تک تک ما تأثیر آن را بر کیفیت زندگی خود و اطرافیانمان احساس خواهیم کرد و توسعه به معنای واقعی‌اش رخ خواهداز شما دعوت می‌کنیم با باور کاریار همراه شوید، تا دست در دست یکدیگر تلاش کنیم، افراد بیشتری طعم شیرین اشتغال را بچشند و زندگی بهتری را تجربه کنند.

1 2